Choose Language
Corporate Log in

โทรทุกวัน.. ชัดทุกวัน กับคุณภาพเสียงระดับพรีเมียม ติดต่อได้ไกลกว่า 240 ประเทศ ทั่วโลก

 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ หรือ ส่วนตัว ก็สามารถติดต่อได้ทันใจ ด้วยบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ OneFone ซึ่งให้บริการกว่า 240 ประเทศ ทั่วโลก ด้วยคุณภาพเสียงระดับ
พรีเมียม ไม่ว่าจะโทรเมื่อไหร่ หรือวันไหน จะบอกรัก หรือ ติดต่อเรื่องอะไรก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้ OneFone  เชื่อมต่อตรงเข้ากับเบอร์บ้าน หรือเบอร์มือถือได้ทุกระบบ
ไม่จำกัดเครือข่าย
 
•เชื่อมต่อตรงไปยังปลายทางมากกว่า 240 ประเทศทั่วโลก
คāļĢอบคลุมทุกโครงข่าย จะใช้เบอร์บ้าน หรือเบอร์มือถือโทรออก ก็ได้ทันใจ ช่วยให้คุณติดต่อกับต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงแค่กดเลขหมายของ OneFone
 
•คุณภาพเสียงที่คมชัด
คุณภาพเสียงที่คมชัดของ ไม่มีดีเลย์ หรือ ขาดหายไปในอากาศ ช่วยให้คุณติดต่อ ธุรกิจ, เพื่อน และครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ
 
•อัตราเดียวตลอดทั้งวัน
ช่วยให้คุณประหยัดค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศได้ตามต้องการไม่มีกำหนดช่วงเวลาใช้งานง่าย การใช้งานและเชื่อมต่อง่าย สามารถเชื่อมต่อได้จาก โทรศัพท์พื้นฐาน หรือ
โทรศัพท์มือถือของท่าน ทุกระบบ
 
•ใช้งานง่าย

การใช้งานและเชื่อมต่อง่าย สามารถเชื่อมต่อได้จาก โทรศัพท์พื้นฐาน หรือ โทรศัพท์มือถือของท่าน ทุกระบบ© 2009 OneVois.co.th, All rights reserved.